Area is trotse sponsor van twee Drentse bijenvolken

13 april 2020

Voor de duur van vijf jaar heeft Area twee bijenvolken in het Drentse Eeserveen geadopteerd. Kijk hier hoe het met 'onze' bijen gaat. Wij worden er blij van!

Adoptie twee bijenvolken
Net als de omslag naar een circulaire economie vinden we ook versterking van de biodiversiteit in onze regio's heel belangrijk. Daarom verduurzamen we onze bedrijfsvoering stap voor stap. En steunen we lokale initiatieven die bijdragen aan de versterking van de natuur in het mooie noorden. Zoals de adoptie van twee bijenvolken in het Drentse Eeserveen.

Nuttig diertje
De bij is namelijk een nuttig diertje. Een groot deel van de groenten, fruitsoorten en bloemen die we kopen is te danken aan de bij. Bijen zorgen ervoor dat het stuifmeel van de ene bloem op de andere wordt overgebracht. Daardoor geven planten en bomen (meer) vruchten en bloemen. De honingbij produceert daarnaast gezonde en voedzame honing, waar ook wij als mensen graag van genieten.

Waarom we sponsoren
Maar de bij heeft het moeilijk. Door klimaatveranderingen, onkruidverdelgers in tuinen en op akkers en een specifieke mijtsoort neemt het aantal bijen af. Er zijn ook steeds minder imkers. Daarom steunt Area sinds de zomer van 2019 twee carnicavolken van Imkerij Sterke Bij.

Met veel genoegen laten we je weten hoe het nu met de bijen in onze eerste bijenkast gaat.

Terug naar overzicht