Facilitaire diensten

Als u anders gaat denken over afval, hebt u andere inzamelvoorzieningen nodig. Area is u hierin graag van dienst. Zo faciliteren we container- managementsystemen, exploiteren we milieustraten en ondergrondse containers en schaffen en beheren we inzamelmaterieel. Zo bespaart u investeringskosten en behoudt u de regie.

Containermanagement is het beheer van het containerbestand in uw gemeente. Hieronder verstaan we het registreren van uitstaande containers, de koppeling van containers aan één adres en het vervangen, repareren en uitzetten van containers. Wij maken gebruik van systemen waarmee de gegevensverwerking voor de afvalstromen volledig zijn geautomatiseerd. Daardoor is ook uw basisadministratie geoptimaliseerd. Alle ingezamelde afvalstromen worden geregistreerd en geïdentificeerd. Door samenwerking met ons afvalkenniscentrum hoeft u niet te investeren in dure systemen. En ontvangt u toch betrouwbare informatie over de inzameling. 

Exploitatie en regie milieustraten 
Het exploiteren van een milieustraat in eigen beheer is duur. Door samenwerking kunt u flink besparen op de kosten. En behoudt u toch de regie. Bij de totstandkoming van een milieustraat betrekken we u bijvoorbeeld volop. We stellen samen met u een plan van aanpak op. Op basis daarvan gaan we aan de slag. Door de gezamenlijke aanbesteding hebt u lagere kosten voor personeel en managementsystemen. Ook vermindert u de verwerkingskosten voor het grof huishoudelijk afval. We zijn er ook voor uw huidige milieustraat. Voldoet deze niet meer aan de milieueisen? Of is deze te klein geworden? We adviseren u graag over de herinrichting. En desgewenst voeren we de verbouwing uit.

Realisatie ondergrondse containers 
Steeds meer gemeenten kiezen voor ondergrondse afvalcontainers. Ook hierin zijn we u graag van dienst. We kunnen deze containers voorzien van een elektronisch slot, een identificatiesysteem, een registratiesysteem en datacommunicatie. Het projectplan kunnen we ook voor u opstellen, zodat u zelf aan de slag kunt. De volledige realisatie nemen we eveneens op ons. Het is maar net wat u wilt.

In de Area-gemeenten beheren we inmiddels zo'n 900 ondergrondse containers. Deze hebben we in opdracht van de gemeenten geplaatst bij winkelcentra (sorteerstraat voor textiel, pmd, glas en papier) en bij hoogbouw (restafval en pmd). Daarmee beschikken we over expertise en capaciteit om ook uw ondergrondse inzamelsystemen te realiseren en te beheren.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van een container- managementsysteem? Of vrijblijvend advies over de herinrichting van een milieustraat? Neem contact op met Area via telefoonnummer 0591 - 571 080 of stuur een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact