Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

Gaat het beleid in uw gemeente veranderen? Breidt u uw milieustraat uit? Of hebt u een nieuwe omgevingsvergunning nodig? Elke wijziging brengt consequenties met zich mee. Een veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden staan hierin voorop. Het kan voordeliger zijn om dit specifieke werk uit te besteden. Area ondersteunt u hierin graag. We voeren risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) uit, geven werkinstructies, implementeren Arbo- en milieuwetgevingen en adviseren u over vergunningen voor vervoer, afvalinzameling en het milieu.

Een RI&E geeft inzicht in de aanwezige gevaren en de al genomen beperkende maatregelen. We evalueren hoe groot de risico’s zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Zo kunt u deze gestructureerd aanpakken om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Uit de RI&E kan blijken dat specifieke maatregelen nodig zijn. In overleg met u leggen we de beheersmaatregelen vast in een plan van aanpak. Desgewenst geven we hier uitvoering aan. Regelmatig nemen we nog eens contact met u op. Zodat de veiligheid in uw gemeente altijd is geborgd. 

Vergunningen 
Voor elke vergunning gelden specifieke voorschriften. Zo zijn sommige vloeistoffen bijvoorbeeld bodembedreigend, waardoor u als gemeente een vloeistofdichte vloer moet hebben. Deze vloeren dient u te laten inspecteren en keuren. Ook dat doen wij. Onze vakkundige medewerkers zijn opgeleid tot veiligheidsdeskundige. En kennen de wetgeving goed. We zijn ook bekwaam in het aanvragen van nieuwe vergunningen en lichten u in over wijzigingen in lopende vergunningen. U houdt de regie, maar wordt ontzorgt! 

Certificering
Mogelijk wilt u uw gemeente certificeren volgens de ISO-norm? Ook daarin zijn we u van dienst. Wij adviseren u vakkundig wat u daarvoor moet doen en ondersteunen u hier desgewenst bij. Zo blijft u uw bedrijfsvoering continu verbeteren.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze diensten op het gebied van kwaliteit, arbeid of milieu? Of vrijblijvend advies over een vergunning? Neem contact op met Area via telefoonnummer 0591 - 571 080 of stuur een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact