Hier staan we voor

Onze missie

Afval bestaat uit veel waardevolle grondstoffen. Area ziet het als haar missie om gemeenten, bewoners en bedrijven te helpen al die waardevolle grondstoffen terug te winnen. Meer recycling levert een schone, groene omgeving op. En ook nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen in de regio!

Sluiten van grondstoffenkringlopen

We beschikken over een modern wagenpark en goed opgeleide medewerkers die afval efficiënt, kostenbewust en klantgericht inzamelen. En we gaan verder. Door samenwerking met partners in de regio en goede communicatie met burgers sluiten we steeds meer grondstoffenkringlopen.

Sociaal-maatschappelijke waarde creëren 

Het sluiten van grondstoffenkringlopen leidt tot nieuwe bedrijvigheid en nieuwe (participatie)banen. Daarmee willen we ook sociaal-maatschappelijke waarde creëren voor de regio. Vanuit ons afvalkenniscentrum ontwikkelen we innovaties en ondersteunen we de invoering hiervan met deskundig advies, (project)ondersteuning, educatie & voorlichting en communicatie.