Hier staan we voor

Onze missie

Afval bestaat uit veel waardevolle grondstoffen. Area ziet het als haar missie om gemeenten, bewoners en bedrijven te helpen al die waardevolle grondstoffen terug te winnen. Meer recycling leidt tot kostenvermindering, een schone, groene omgeving en nieuwe bedrijvigheid en banen in de regio.

Gedragen strategische koers
Focus op herbruikbare grondstoffen en samenwerking met strategische partners zijn de pijlers van de strategische koers van Area. Door de hoeveelheid afval te verminderen en door samenwerking kunnen we de circulaire economie agenda van gemeenten helpen versnellen en tegelijkertijd een verdere kostenvermindering realiseren. Samenwerking leidt ook tot een gegarandeerde, kostenefficiënte en hoogwaardige recycling van steeds meer herbruikbare grondstoffen. De strategische koers van Area wordt gedragen door onze aandeelhouders, de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen.

Sluiten van grondstoffenkringlopen
We beschikken over een modern wagenpark en goed opgeleide medewerkers die afval en grondstoffen efficiënt, kostenbewust en klantgericht inzamelen. En we gaan verder. In samenwerking met gemeenten voeren we innovaties door, bouwen we aan netwerken en stimuleren we burgers om meer afval te scheiden. Zo sluiten we steeds meer grondstoffenkringlopen.

Sociaal-maatschappelijke waarde creëren
Het sluiten van grondstoffenkringlopen leidt tot nieuwe bedrijvigheid en nieuwe (participatie)banen. Daarmee willen we ook sociaal-maatschappelijke waarde creëren voor de regio. Vanuit ons afvalkenniscentrum ontwikkelen we innovaties en ondersteunen we de invoering hiervan met deskundig advies, (project)ondersteuning, educatie & voorlichting en communicatie.