Milieuscan

Gescheiden afvalinzameling kan uw bedrijf of organisatie flink wat geld besparen én het is beter voor het milieu. Veel afval is op de een of andere manier geschikt voor hergebruik. Ook stoffen waar u dat misschien niet van verwacht, zoals accu's, elektronica, batterijen, fotochemicaliën, afgewerkte olie en spaarlampen.

Uw bedrijfsafval milieubewust verwerkt

Door afvalstromen gescheiden aan te bieden, bespaart u flink op de kosten. Tegelijkertijd is het aantoonbaar beter voor het milieu als ook bedrijven hun afval scheiden. Het gaat immers niet alleen om het afval van uw bedrijf, maar om dat van honderdduizenden bedrijven en miljoenen particulieren. Zo worden er in Nederland per jaar ongeveer 600.000 koel- en vriesapparaten, 620.000 wasmachines en wasdrogers (witgoed) en 540.000 televisies weggedaan, plus nog eens zo’n 10 miljoen kleine elektrische apparaten. Tegelijkertijd is er zo’n 215 kiloton blikverpakking in omloop, worden er 400 miljoen batterijen verkocht. Logisch dat u, net als wij, vindt dat zoveel mogelijk afval milieuvriendelijk moet worden afgevoerd en zoveel mogelijk moet worden hergebruikt. 

Noodzakelijk en kostenbesparend 

Afval scheiden is daarom noodzakelijk én het scheelt u direct in de kosten. Afval scheiden is altijd goedkoper dan alles gemengd aanleveren. Daarbij zijn er ook afvalproducten die een economische waarde hebben en dus geld opleveren. Dat zijn onder andere oud papier, accu's, schoon sloophout, plastic en oude metalen. Area komt vrijblijvend langs om de afhandeling van het bedrijfsafval met u te bespreken. We zoeken naar bespaar- en verdienmogelijkheden, doen suggesties voor een nog milieuvriendelijker aanpak en geven advies over het duurzaam en kostenbewust omgaan met afval. 

Bestellen
Wilt u direct een afspraak maken voor een milieuscan, of heeft u vragen? Neem contact op met Area via telefoonnummer 0591 – 571 080 of stuur een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact