Grondstoffenmonitor Circulaire Economie

Hoe effectief is uw inzamelmethode voor glas? Hoeveel kilogram papier zit nog in uw restafval? Hoe verhoudt zich dat tot de afvalbrengstations? Area scant en monitort afval via verschillende meetinstrumenten. De registraties rapporteren we vervolgens aan u als gemeente. Op basis daarvan maken we diverse analyses. Zodat u weet waar u in uw beleid bepaalde maatregelen kunt nemen voor meer efficiency.

Grondstoffenmonitor Drentse gemeenten
De meest recente grondstoffenmonitor per Drentse gemeente is onderaan dit bericht te downloaden.

Over de rapportage
Al het afval dat we inzamelen, wegen en registreren we. Zo identificeren we alle afvalstromen. Voor onze deelnemende gemeenten rapporteren we alle resultaten al. Zoals welke afvalstromen inwoners gemiddeld per bezoek naar de milieustraat brengen. En hoeveel herbruikbare afvalstromen nog in het restafval zitten per huishouden. We relateren de inzameling van een gemeente aan het inzamelresultaat van andere gemeenten. En daar zit onze kracht. We leggen de resultaten van gemeenten die qua oppervlakte en bevolkingsdichtheid veel op elkaar lijken naast elkaar. Hierdoor wordt zichtbaar dat een inzamelmethode in eenzelfde soort gemeente mogelijk betere resultaten heeft.

Efficiënter werken
Naast gegevens uit de sorteeranalyse en de weegbrug, putten we ook informatie uit het CBS. Dit leggen we naast elkaar. Die analyse vormt de basis van ons advies. Daardoor krijgt u verschillende aanbevelingen hoe u de inzamelkosten voor afval in uw gemeente kunt verlagen. Ook adviseren we waar de afvalinzameling in uw gemeente efficiënter kan. Hiertoe rekenen wij ook de logistiek van bijvoorbeeld de inzameling en het transport van en naar de eindverwerker. Zo werkt u op diverse gebieden efficiënter. 

Metingen in uw gemeente
Wij kunnen alle inzamelresultaten in uw gemeente registreren, vergelijken en rapporteren. Bent u een andere inzamelmethode gestart? En wilt u meten of dit project daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor uw gemeente? Met onze jarenlange ervaring en kennis van de afvalbranche zijn we op alle vlakken graag uw partner.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van grondstoffenmonitoring in uw gemeente? En weten wat daarvan de kosten zijn? Neem contact op met Area via telefoonnummer 0591 - 571 080 of stuur een bericht via onderstaand contactformulier.

Download

Contact