Contractmanagement

Het sluiten van ketens met afvalverwerkers en recyclebedrijven neemt een steeds belangrijker plaats in het afvalbeheer in. Ook het kiezen van de best passende inzamelmiddelen en -systemen draagt bij aan de verduurzaming van uw afvalbeheer. Area ontzorgt u hierin graag. Dankzij onze expertise, goede samenwerkingsverbanden en contacten met aanbieders kennen wij alle ins en outs.

Samenwerking
Area werkt sinds 2019 intensief samen met Omrin in het managen van contracten met afval- en recyclebedrijven. Doel van de samenwerking is het bundelen van professionaliteit en afval- en grondstofvolumes. Door samen op te trekken kunnen gerichte afspraken worden gemaakt met afval- en recyclebedrijven. De focus ligt daarbij op versnelling van de circulaire economie in Noord-Nederland. Samen zijn we in staat om vanuit visie en daadkracht sneller nieuwe grondstofketens voor u te sluiten. Area ontzorgt u daarom graag in het begeleiden en uitvoeren van Europese aanbestedingen, voor de inkoop van afvalinzameling en de inkoop van afvalverwerking. Wij nemen desgewenst alle juridische, praktische en communicatieve zaken voor u uit handen.

Aanbestedingen
Voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure voeren wij marktonderzoek uit naar duurzame verwerkingstechnieken en tarieven van diverse partijen. Door het verzamelen en vergelijken, wordt inzichtelijk op welke duurzame wijze en tegen welke marktconforme tarieven u de afvalverwerking kunt faciliteren. Desgewenst bestuderen we de lopende contracten met externe partijen. Wij stellen dit overzicht samen en leggen dit aan u voor. U bepaalt met welke partij(en) u in zee wilt gaan. Als u wilt, besteden wij opnieuw aan en sluiten wij de contracten af. Uw eigen inkoopafdeling kan dit natuurlijk ook doen. We adviseren hen vrijblijvend over alle mogelijkheden voor uw gemeente.

Inzamelmiddelen
Naast goede contracten met afval- en recyclebedrijven hebt u ook behoefte aan goede inzamelmiddelen. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we waar u bij de aanschaf op moet letten. Hebt u een eigen inkoopafdeling? Dan kunnen we samen optrekken. We beschrijven de inkoopspecificaties en adviseren uw afdeling over de verschillende leveranciers en producten. Eventueel kan uw eigen afdeling de aanbesteding doen of de middelen aanschaffen. Wij kunnen u ook ondersteunen in het opstellen van een programma van eisen en gunningsvoorwaarden. Uw gemeente gaat zo een professioneel en effectief inkooptraject of aanbestedingstraject in.

Ervaring
In de afgelopen jaren hebben wij in opdracht van de Drentse gemeenten alsook voor een aantal Groninger gemeenten diverse aanbestedingsprocedures voorbereid, opgezet en gecoördineerd. Voorbeelden zijn de contracten voor de verwerking van pmd (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons), gft (groente-, fruit- en tuinafval), restafval en de deelstromen milieustraten.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening in contractmanagement? Of vrijblijvend advies over aanbestedingstrajecten? Neem contact met ons op via (0591) 57 10 80 of via onderstaand contactformulier.

Contact