Kostenontwikkeling Area door de jaren heen

Ontwikkeling kosten Area redelijk stabiel

De kosten per aansluiting die vanuit Area worden doorberekend aan de aandeelhoudende gemeenten, zijn over de loop der jaren bekeken redelijk stabiel gebleven. Dat blijkt uit de tabel kostenontwikkeling Area.

Kostenbepalende invloeden
Wel worden de kosten van Area beïnvloed door twee grote, kostenbepalende ontwikkelingen. De eerste komt voort uit het met Attero afgesloten verwerkingscontract restafval per medio 2016, dat tot een daling van de kosten per aansluiting leidde. Daarnaast zien we weer een stijgende tendens als gevolg van de door de rijksoverheid geïntroduceerde verbrandingsheffing en de gestegen verwerkingstarieven van diverse grondstofstromen.

Ondanks een daling van de hoeveelheid ingezameld restafval leidden deze ontwikkelingen toch tot een lichte stijging van de kosten per aansluiting.