Ontwikkelingen in de afvalbranche

Op deze pagina informeren we u over interessante publicaties en ontwikkelingen in de afvalsector.

Verwijzing - Verkenning Het Drentse innovatie- en kennisecosysteem in beeld
In opdracht van de Provincie Drenthe is door Breuer & Intraval (juni 2021) een verkenning uitgevoerd naar de Drentse innovatie- en kennisecosystemen. Doel is het helpen ontwikkelen en beter laten functioneren van de Drentse innovatie- en kennisecosystemen, zodat zij ook in de toekomst goed uitgerust zijn om bij te dragen aan innovaties en het verdienvermogen. De verkenning is door Gedeputeerde Staten ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.

Download - Handreiking afvalbeleid gemeenten
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft branchevereniging NVRD een objectieve en feitelijke Handreiking afvalbeleid gemeenten opgezet. In de handreiking worden de landelijke doelstellingen beschreven en wordt weergegeven met welke instrumenten en prikkels gemeenten hun afvalbeleid kunnen inrichten. Er wordt geen specifiek standpunt ingenomen. Er zijn namelijk meerdere wegen die naar Rome leiden, elk met z'n eigen karakteristieken.

Download - Recyclebaarheid van Nederlandse kunststofverpakkingen: de status van 2021
In mei 2021 publiceerde Wageningen Food & Biobased Research de resultaten van een studie naar de recyclebaarheid van kunststofverpakkingen. Conclusie van het rapport is dat kunststofverpakkingen nog flink verbeterd kunnen worden om ze beter recyclebaar te maken. Het rapport is hier te downloaden.