Sorteeranalyses

Hoe effectief is de inzameling van het huishoudelijk restafval in uw gemeente? Waar kan het slimmer? Een sorteeranalyse toont aan waar in het proces de hoeveelheid restafval verminderd kan worden. Binnen de beleids- en studiegroep MarkeRein heeft Area een protocol opgezet voor het uitvoeren van sorteeranalyses in heel Drenthe. Daardoor hanteren alle Drentse gemeenten dezelfde methodiek en zijn de resultaten vergelijkbaar. En weet u waar u in uw afvalbeheer efficiënter kunt werken.

De sorteeranalyse is een meetinstrument dat u helpt bij het behalen van de regionale en landelijke doelstellingen in afvalbeheer. Het instrument rekent de uitkomsten van uw gemeente ook door naar een besparing op de verwerkingskosten en op de CO2-uitstoot. Door de analyse weet u of u het als gemeente goed doet. En waar verbeter- punten zitten. Ook maakt het model inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn voor preventie, hergebruik en nascheiding van afval. Zo ziet u direct waar u winst kunt boeken. 

Faciliteren en adviseren
De uitvoering van sorteeranalyses hebben wij namens alle Drentse gemeenten gezamenlijk aanbesteed. Een uitzendbureau voert de analyses uit. Elke gemeente heeft een eigen overeenkomst met het bureau afgesloten. Zodat u invloed houdt op de uitvoering en de declaraties. De uitkomsten van de analyses worden op gemeentelijk niveau én provinciaal niveau breed gepresenteerd. Ook worden alle uitkomsten ingebracht in MarkeRein. Zo kunt u als gemeente goed uw prestaties met die van andere Drentse ge- meenten vergelijken. Naast het faciliteren van het proces van de sorteeranalyse, adviseren we u over de uitkomsten. Zodat u sneller het recyclingspercentage van 65 behaalt!

Uit de praktijk 
Een gemeente wil het restafval terugbrengen van 650 kilo naar 400 kilo per persoon per jaar. Uit de sorteeranalyse blijkt ook dat de CO2-uitstoot verder beperkt kan worden. Wij adviseren een brede aanpak van het gezamenlijk afvalbeheer. Concreet betekent dit dat de hoeveelheid restafval vermindert door het verregaand optimaliseren van de scheiding van de deelstromen. Daardoor wordt minder afval verbrand en daalt de CO2-uitstoot. Door daarnaast gericht met afvalpreventie aan de slag te gaan, voorkomt u als gemeente afval. Waardoor ook weer beperking van CO2 ontstaat. Zo slaat u twee vliegen in een klap. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over sorteeranalyses? Of vrijblijvend advies hoe effectief de inzameling van uw huishoudelijk restafval is? Neem contact op met Area via telefoonnummer 0591 - 571 080 of stuur een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact