Beleid (altijd een goed en helder beleid)

Wat is uw visie op afvalbeheer? Hoe moet in uw gemeente worden omgegaan met afval? Waar loopt u tegenaan? Area adviseert u als gemeente bij de ontwikkeling van een visie op afvalbeheer. We zetten beleidsplannen op en ondersteunen bij de implementatie van nieuw beleid of een projectplan. Ook evalueren we de hieruit gestelde doelen. Door onze directe relatie met de praktijk geven we onderbouwd en helder advies. We zijn graag uw kennispartner!

Brainstormsessies vormen een goede basis voor een nieuwe visie op afvalbeheer. Als u wilt, zetten wij deze sessies binnen uw gemeente op en begeleiden we hierin. Zo is de eerste stap van integraal afvalbeheer gezet. We voeren ook analyses uit en komen vervolgens tot een advies. Zoals het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan of een innovatieproject, waar specifieke doelen aan gekoppeld zijn. Door onze ervaring voorzien we u altijd van goed beleidsadvies.

Beleidsontwikkeling
We hebben voor gemeenten al diverse afvalkaderplannen opgezet. Bij dit plan starten we met een nulmeting. De uitkomsten toetsen we aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Vervolgens vergelijken we de norm met uw eigen doelen. Omdat beleidswijzigingen vaak voor inwoners gevolgen hebben, betrekken we hen zo mogelijk bij de ontwikkeling. Zo ontstaat een realistisch en goed uitvoerbaar plan. Dat vervolgens leidt tot een uitvoeringsplan of een innovatieproject. Ook deze (project)plannen kunnen we opzetten en ontwikkelen. Zo worden zaken concreet en meetbaar en kunt u direct aan de slag!

Beleidsondersteuning
Als het door tijdsgebrek wenselijk is, ondersteunen wij u ook bij de implementatie van het nieuwe beleid of projectplan. We kunnen ook een (tijdelijke) projectleider bieden of ondersteunen als adviseur en vraagbaak.

Beleidsevaluatie
Een goed beleidsplan bevat instrumenten voor metingen en evaluaties. Desgewenst voeren wij deze metingen uit en vertalen deze in rapportages die we beschrijven en interpreteren in een evaluatieplan. In hoeverre zijn uw doelen behaald? Waar zitten eventuele knelpunten? Daar adviseren wij u over. 

Meer weten? Wilt u meer weten over onze diensten in afvalbeleid? Neem contact op met het management van Area via ons Klant Contact Centrum, telefoon 0591-571080.