Reiniging

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor situaties die potentieel veel overlast en schade kunnen opleveren. Relatief kleine oorzaken hebben soms een enorme impact op de bedrijfsvoering. Bel daarom Area en regel dat straatkolken, vetputten, septic tanks of olie-/benzine-/slibafscheiders regelmatig leeggemaakt of gereinigd worden. Of vraag advies als u niet precies weet hoe het zit.

Reiniging straatkolken

De kolken op uw bedrijfsterrein voeren het regenwater af naar het riool. Om een goede afwatering te garanderen, is het belangrijk dat de kolken periodiek leeggemaakt en gereinigd worden. Slib, vuil, blad en andere verontreinigingen zorgen anders voor overstromingen. Regelmatige reiniging van straatkolken door Area garandeert een vlotte, ongehinderde afvoer van hemelwater en een droog en toegankelijk bedrijfsterrein.

Reiniging vetputten

Heeft u een commerciële keuken? Dan kent u het risico van verstopping door vetophoping in afvoerleidingen en vetputten. Zo’n verstopping doet zich altijd voor als u het druk hebt en geeft dan veel overlast. Natuurlijk ontstoppen we in zo’n geval de afvoer en/of vetput razendsnel voor uw maar beter is het om verstopping voor te zijn. Sluit een onderhoudscontract af met Area. Wij zorgen er dan voor dat de vetput en de afvoer regelmatig schoongemaakt worden.

Reiniging septic tanks

Is het misgegaan? Neem dan meteen contact op met Area. Wij zuigen het riool, de kruipruimte of de septic tank direct voor u leeg. Ook het reinigen en stankvrij maken verzorgen we voor u. En natuurlijk kunt u bij ons een abonnement afsluiten voor het periodiek leeghalen van uw septic tank.

Reiniging olie-, benzine- en slibafscheider

Is er een wasplaats bij uw bedrijf? Dan is er ook een wettelijk verplichte olie-, benzine- en slibafscheider. Zorg ervoor dat deze goed blijft werken en bel Area voor een onderhoudscontract. De frequentie hangt af van het type olie-, benzine- en slibafscheider en het gebruik. We geven u hierover graag een vrijblijvend advies.

Bestellen
Wilt u direct een afspraak maken voor het onderhoud van straatkolken, vetputten, septic tanks en afscheiders? Neem contact op met Area via telefoonnummer 0591 – 571 080 of stuur een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact