Afval - hoeveel wordt al gescheiden?

Afval scheiden is heel gewoon. Bijna iedereen houdt bijvoorbeeld papier, groente-, fruit- en tuinafval en plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons apart. Maar hoeveel gescheiden afval is dit bij elkaar? En wat zit er nog in de grijze container voor restafval?

Grondstoffenmonitor
De gemeenten en Area houden maandelijks bij hoeveel gescheiden afval wordt ingezameld. Al deze gegevens worden een keer per jaar weergegeven in een rapport. Dit rapport heet de Grondstoffenmonitor. Hieronder kunt u de grondstoffenmonitor van uw eigen Drentse gemeente downloaden.

Download per gemeente