Veel gestelde vragen Hoogeveen

Vanaf dit najaar gaan we het afval in de gemeente Hoogeveen met nieuwe, moderne inzamelauto’s inzamelen. Deze auto’s zijn vriendelijker voor het milieu en beter voor de gezondheid van onze medewerkers. De verbetering leidt tot een aantal veranderingen voor inwoners.

Omwisseling smalle groene containers
Vanaf medio oktober tot en met begin november gaat Area alle smalle groene containers in Hoogeveen vervangen. 

Containerstelplaatsen smalle en doodlopende straten
Een kleine groep inwoners krijgt te maken met een containerstelplaats bij smalle en/of doodlopende straten. Zij hebben een brief thuis ontvangen, met een uitnodiging voor een inloopavond.

Twee aan twee
We vragen inwoners om hun containers vanaf 4 november 2019 twee aan twee en vrij van obstakels aan te bieden.

Onderstaand vindt u de meest gestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Area via 0591 – 57 10 80 of via ons contactformulier.

Contact

Vervanging smalle groene gft-container

 • Waarom wordt de smalle groene container vervangen?

  Vanaf komend najaar 2019 zamelt Area het afval in Hoogeveen in met een nieuw type inzamelvoertuig. Dit inzamelvoertuig kan containers met een kleine maat niet goed oppakken: de containers kunnen niet door de grijpers van het voertuig vastgepakt en opgetild worden.

  Alle groene container met een kleine maat  (140 liter) worden daarom in het najaar van 2019 vervangen door een groene container met de standaardmaat van 240 liter.

 • Wanneer wordt de smalle groene container vervangen?

  Area wisselt deze container om in oktober en begin november. Inwoners worden per brief geïnformeerd over de datum.  U zet op de omwisseldag vóór 7.00 uur uw smalle, oude container voor uw huis neer. Deze container wordt vóór 20.00 uur die dag omgewisseld door een nieuwe container van een standaard formaat. U kunt deze nieuwe container direct gebruiken voor uw groente-, fruit- en tuinafval.

  Let op!
  Het is belangrijk dat u uw smalle groene container laat omwisselen. Na 11 november kan Area uw smalle groene container niet meer legen.

 • Ik ben vergeten mijn smalle groene container te laten omwisselen. Wat nu?

  Als u bent vergeten uw groene container aan de straat te zetten, dan krijgt u hierover een brief van Area. Lees deze brief goed door. U kunt dan nog op één andere dag de groene container om laten wisselen. De datum staat in de brief. U hoeft hier niet voor te bellen met Area.

  Let op!
  Het is belangrijk dat u uw smalle groene container laat vervangen. Na 11 november kan Area uw smalle groene container niet meer legen.

 • Ik ben vergeten mijn smalle groene container te laten omwisselen en nu is mijn container niet geleegd. Wat nu?

  Vanaf 11 november kan Area uw smallere groene container niet meer legen. Heeft u op dat moment nog een oude, smalle groene container in gebruik? Neem in dat geval contact op met het Klant Contact Centrum van Area, telefoon 0591-571080 of info@areareiniging.nl.

 • Ik wil het standaard formaat container voor mijn GFT-afval niet. Wat kan ik doen?

  Vanwege het nieuwe type inzamelvoertuig kan Area alleen nog groene containers van het standaard formaat van 240 liter oppakken en legen. Afwijkende formaten kunnen dan niet langer gebruikt worden.

 • Ik wil de smallere groene container graag houden. Mag dat?

  Nee, dat is niet toegestaan. De containers zijn eigendom van Area en worden ingenomen.

 • Wat doet Area met de ingenomen groene containers?

  Area draagt zorg voor een duurzame verwerking van de containers. Afgeschreven en onbruikbare containers worden uiteindelijk versnipperd en verwerkt tot nieuwe kunststof voorwerpen.

 • Wat gebeurt er met het groente-, fruit- en tuinafval dat ik inlever via mijn container?

  Uw groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt duurzaam verwerkt door een afvalverwerker in Drenthe. Van een deel van het GFT wordt compost gemaakt, dat wordt gebruikt ter verrijking van tuinen en andere gronden. Van een ander deel wordt biogas gemaakt, waarna er groen gas (om op te rijden of te koken) of elektriciteit van wordt gemaakt. Het heeft dus nut om uw GFT te scheiden!

Containerstelplaatsen in smalle en doodlopende straten

 • Wat is een containerstelplaats?

  Een containerstelplaats is een vaste plek in of dicht in de buurt van uw straat. Hier moet u uw container plaatsen op de dag dat uw container wordt geleegd. De plaats van de containerstelplaats is afhankelijk van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid loopafstand en inpassing in de openbare ruimte.

 • Mijn buren hebben een uitnodiging gehad voor een inloopavond over een containerstelplaats. Ik heb die brief niet ontvangen. Wat nu?

  Alle huishoudens in een doodlopende of nauwe straat waar een (nieuwe) containerstelplaats voor wordt ingericht, ontvangen een brief. Huishoudens die hier niet mee te maken hebben, ontvangen de brief niet.

  Het versturen van de uitnodiging is zorgvuldig gebeurd. Mocht er toch iets mis zijn gegaan bij de postbezorging, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van Area, telefoon 0591 57 10 80 of info@areareiniging.nl. Samen met u kijken we dan of de brief inderdaad voor u bestemd is. In dat geval sturen wij de brief opnieuw naar u toe.

 • Op basis van welke uitgangspunten wordt een containerstelplaats ingericht?

  ​Area en de gemeente houden bij de inrichting  van een containerstelplaats rekening met de volgende uitgangspunten:

  • Bereikbaarheid van de containerstelplaats: er moet voldoende ruimte zijn voor het voertuig om de inzamelhandelingen efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren.
  • Verkeersveiligheid: inwoners hoeven geen drukke straat over te steken om hun container te plaatsen of op te halen, achteruitrijden in een straat met het inzamelvoertuig moet worden voorkomen en de verkeersdoorstroming mag niet ernstig belemmerd worden (alleen kort tijdens het ledigen van de containers).
  • Parkeerplaatsen: er worden geen of in elk geval zo min mogelijk parkeerplaatsen gebruikt als containerstelplaats.
  • Loopafstand: er wordt een loopafstand van 75 meter tot (in uitzonderlijke gevallen) 125 meter gehanteerd.
 • Wanneer moet ik gebruik maken van de containerstelplaats in mijn straat?

  Te zijner tijd ontvangt u van Area schriftelijke informatie over de geplande ingebruikname van de containerstelplaats.

 • Ik maak geen gebruik van de containertelplaats. Wat nu?

  In dat geval leegt Area uw container niet.

Twee aan twee, doe mee!

 • Hoe moet de container aan de straat vanaf 4 november 2019?

  De container moet vanaf 4 november 2019 twee aan twee en vrij van obstakels aan de straat worden gezet.

 • Waarom moet de container anders aan de straat vanaf 4 november 2019?

  Vanaf 4 november zamelen we uw afval in met nieuwe, moderne inzamelauto’s. Deze auto’s zijn vriendelijker voor het milieu en beter voor de gezondheid van onze medewerkers. De nieuwe auto betekent voor u dat u uw container voortaan op een andere manier aan de straat moet zetten. De nieuwe auto pakt containers per twee stuks op.

 • Hoeveel ruimte moet er zitten tussen twee containers?

  Houd 25 cm aan tussen twee containers. Zodoende ontstaat van twee containers een paar. De ruimte tussen het volgende tweetal moet 50 cm zijn.

 • Waarom moet de container voldoende uit de buurt staan van lantaarnpalen, bomen, geparkeerde auto’s, hagen of schuttingen?

  Onze nieuwe inzamelauto heeft een zogenaamde dubbele grabber aan de zijkant van de auto. Deze dubbele grabber pakt twee containers tegelijkertijd vast, waarna ze worden geleegd. Wanneer de container te dicht bij een obstakel staat zoals een lantaarnpaal, boom, geparkeerde auto, haag of schutting, kan de inzamelauto de containers niet vastgrijpen en oppakken. De container kan dan niet geleegd worden.

 • Hoe ver uit de buurt van lantaarnpalen etc. moet mijn container staan?

  Uw container moet minimaal 50 cm uit de buurt staan van een lantaarnpaal, boom, geparkeerde auto, haag of schutting.

 • Waarom mag ik mijn container niet achter die van mijn buren plaatsen?

  Onze inzamelauto heeft een zogenaamde dubbele grabber aan de zijkant van de auto die twee containers tegelijkertijd vastpakt en leegt. Wanneer de container achter een andere container staat, kan de inzamelauto de container niet vastpakken. De container kan dan niet geleegd worden.

 • Waarom moeten containers in tweetallen aangeboden te worden in plaats van alleenstaand?

  Containers moeten in tweetallen worden aangeboden. Zodoende kan onze inzamelauto twee containers tegelijk oppakken en legen. Dit werkt sneller en makkelijker. Voor veel straten is een containerstelplaats aangewezen. Plaats uw container in dat geval altijd op deze plek.

 • Wat gebeurt er als ik mijn container niet op de juiste manier aan de straat zet?

  Wij begrijpen dat u moet wennen aan de nieuwe manier van uw container aanbieden. Daarom krijgt u hier de tijd voor. In de maanden november en december 2019 zullen wij uw container gewoon blijven legen, ook als de container op de verkeerde manier is geplaatst. In dat geval vindt u na lediging een hanger aan de container met informatie en instructies hoe u het de volgende keer direct goed kunt doen. Dit is belangrijk, want vanaf januari 2020 worden verkeerd geplaatste containers niet meer geleegd.

 • Waarom mag de container niet in een bocht staan?

  Tijdens het oppakken en legen van twee containers, staat onze inzamelauto stil. In een bocht kan dat tot gevaarlijke situaties in het verkeer leiden. Bovendien kan het inzamelvoertuig een container in de bocht vaak ook niet oppakken, de grijper kan er niet bij. Daarom moet u een container altijd op een recht stuk straat of berm staan. Voor veel straten is een containerstelplaats aangewezen. Plaats uw container in dat geval altijd op deze plek.

 • Wat gebeurt er als ik mijn container niet op de juiste plek aan de weg zet?

  Containers moeten aan de doorgaande weg worden aangeboden. Voor sommige straten is er daarom een nieuwe containerstelplaats aangewezen. Bewoners zijn hiervan op de hoogte gebracht. Op deze plek dient u uw container aan te bieden voor lediging.

  Mocht u uw container in de maanden november en december 2019 op een foute plek aan de weg plaatsen, dan is er geen probleem. Wij begrijpen dat u hieraan moet wennen en zullen uw container gewoon legen. Wel zult u uw container op een andere plek aantreffen na lediging. Onthoud deze plek en zet uw container hier de volgende keer neer. Dit is belangrijk, want vanaf januari 2020 worden verkeerd geplaatste containers niet meer geleegd.

 • Ik weet niet wat de juiste plek is in de straat. Hoe kom ik daarachter?

  In de maanden november en december 2019 zullen wij alle verkeerd geplaatste containers terugzetten op de juiste plek. De plek waar u uw container na lediging dus ophaalt, is de juiste plek. Twijfelt u, vraag dan uw buren of neem contact op met Area, telefoon 0591-5701080 of info@areareiniging.nl.

 • Wat gebeurt er vanaf januari 2020, als ik mijn container niet op de juiste manier of plek aan de straat zet?

  Uw container wordt dan niet meer door Area geleegd. Is dit bij u gebeurd? Zet uw container dan op de eerstvolgende inzameldag op de juiste manier en op de juiste plek aan de straat. Wij kunnen uw container dan weer legen. Daarom:

   

 • Er mag niet meer dan 80 kilo restafval in de grijze container. Hoe weet ik dat?

  Bijna niemand heeft 80 kilo restafval in de grijze container. 80 kilo is namelijk erg veel. Als uw container zo zwaar is dat deze vrijwel niet meer te verplaatsen is, is de container zwaarder dan 80 kilo. In dat geval zit er afval in uw container dat er niet in thuishoort. Breng bouw- en sloopafval, metalen, elektrische apparaten en grof tuinafval bijvoorbeeld naar de milieustraat van Area. Voor meer tips over het scheiden van afval kijkt u hier.