Innovatie

Welke prioriteiten heeft u gesteld in uw afvalbeleidsplan? Waarin wilt u als gemeente betere resultaten halen? Welke innovaties wilt u daarvoor aanjagen? De rijksoverheid stelt via het programma Van Afval Naar Grondstof dat in 2020 nog maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar mag ontstaan. Dit staat gelijk aan een afvalscheiding van 75 procent. Waarschijnlijk hebt u daar andere inzamelmethodieken voor nodig.

Expertise in innovatieprojecten
Area heeft veel kennis en ervaring in de opzet, coördinatie en implementatie van innovatie- en verbeterprojecten. Zo voerden we in opdracht van de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden een derde container (voor PMD) in en realiseerden we talloze sorteerstraten nabij winkelcentra. Hier kunnen bewoners hun glas, textiel, papier en PMD kwijt. Bij hoogbouwlocaties in het centrum van Emmen vervingen we de helft van de restafvalcontainers voor PMD. In de gemeenten Emmen en Hoogeveen wijzigden we ook de inzamelfrequenties. Ook uw gemeente ontzorgen wij graag in het behalen van de VANG-doelstellingen.

We werken planmatig
Voor elk innovatie- of verbeterproject zetten we een plan op, inclusief begroting en planning. Na uw goedkeuring schaffen we de benodigde materialen aan zoals (ondergrondse) containers, die we vervolgens plaatsen en waarover we inwoners informeren. Plaatsing kan zowel bij winkelcentra als in wijken en buurten, met of zonder sleutel- of passysteem. Desgewenst verzorgen we ook beheer- en inzameldiensten; bij ons kunt u terecht voor het volledige containermanagementsysteem. Een sorteerstraat wordt altijd ingericht aan de hand van uw wensen en de geografische kenmerken van uw gemeente. U ontvangt advies op maat. 

Samenwerkingsconcepten
Area wil gemeenten maximaal ondersteunen in het behalen van het hoogst mogelijke hergebruikpercentage en het inzetten op nieuwe, circulaire concepten. Zodoende kunnen grondstoffen maximaal worden hergebruikt en ontstaan nieuwe activiteiten in de regio die ook economische en sociaal/maatschappelijke waarde hebben.

Als netwerkorganisatie zetten we daarom samen met andere (overheidsgedomineerde) afvalorganisaties in op het uitwisselen van kennis en ervaring, het bundelen en aanbesteden van grondstoffenstromen en het verbeteren van primaire (werk)processen, waaronder (gespecialiseerde) dienstverlening.

Voorbeeld is de intensieve samenwerking met Omrin in het sluiten van be- en verwerkingscontracten waarmee we de circulaire economie in de regio stimuleren. Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband met HVC, Midwaste en Combinatie Oost (Area, AVU, Circulus-Berkel, GAD en ROV) in de aanbesteding van de sortering van PMD. Ook werken we samen met Virol in de nascheiding van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

In Markerein-verband doen we onderzoek naar de vraag hoe de gemeentelijke inzamelresultaten zich verhouden tot de rest van Noord-Nederland. Op basis daarvan komen we tot een haalbare norm en adviseren we over een efficiëntere inzamelmethode voor gemeenten. Daarnaast doen we gezamenlijk onderzoek naar haalbare en effectieve inzamelconcepten voor nieuwe grondstoffenstromen, om zo ketens te kunnen sluiten.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze innovatieprojecten? Of vrijblijvend advies over welke inzamelmethodiek geschikt is voor uw gemeente? Neem contact op met Area via telefoonnummer 0591 - 571 080 of stuur een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact