Innovatie

Welke prioriteiten heeft u gesteld in uw afvalbeleidsplan? Waarin wilt u als gemeente betere resultaten halen? Welke innovaties wilt u daarvoor aanjagen? De rijksoverheid stelt dat u als gemeente in een recyclingspercentage van moet behalen. Waarschijnlijk hebt u daar een andere inzamelmethodiek voor nodig. Area heeft ervaring opgedaan met diverse innovatieprojecten. We delen onze kennis graag met u.

In de gemeenten Emmen en Hoogeveen hebben we in twee proefgebieden het project Afval Anders opgezet en geïmplementeerd. Vanuit dit project ontvangen de inwoners een derde container voor plastic verpakkingen. Daarnaast wijzigt de inzamelfrequentie naar eens in de drie weken. Uit de tussenevaluatie blijkt dat Afval Anders leidt tot aanzienlijk meer scheidingsgedrag. Daarnaast toont de evaluatie aan dat de sorteerstraten in de winkelcentra, waar inwoners diverse afvalstromen kunnen brengen, zeer goed worden gebruikt. Door Afval Anders worden inwoners zijn zich meer bewust van afvalscheiding. 

Ondergrondse containers 
Het faciliteren van ondergrondse containers is eveneens een voorbeeld van een innovatieproject. We zetten altijd eerst een plan op, inclusief begroting en planning. Vervolgens kopen we de containers aan en plaatsen we ze. Desgewenst ledigen en onderhouden we de ondergrondse containers ook. Dit kan zowel in winkelcentra als in wijken en buurten, met of zonder een sleutel- of passysteem. Bij ons kunt u terecht voor het volledige containermanagementsysteem. Een sorteerstraat wordt altijd ingericht en geplaatst aan de hand van uw wensen en de geografische kenmerken van uw gemeente. U ontvangt advies op maat. 

Samenwerkingsconcepten 
We doen ook onderzoek naar bijvoorbeeld de aanbesteding van glas. Hiervoor voeren we een nulmeting uit zodat inzichtelijk is hoeveel glas wordt ingezameld. Vervolgens wordt die hoeveelheid gezamenlijk aanbesteed in de markt, wat door het hogere volume leidt tot kostenbesparing. Maar we kunnen ook een stap verder gaan. We onderzoeken dan hoe de gemeentelijke inzamel- resultaten zich verhouden tot de rest van Noord-Nederland. Op basis daarvan komen we tot een haalbare norm en adviseren we over een efficiëntere inzamelmethode voor uw gemeente. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over innovatieprojecten? Of vrijblijvend advies over welke inzamelmethodiek geschikt is voor uw gemeente? Neem contact op met Area via telefoonnummer 0591 - 571 080 of stuur een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact