Area geeft het door!

Iedereen heeft dagelijks met afval te maken. Door uw afval goed te scheiden, kan heel veel afval opnieuw gebruikt worden om nieuwe producten van te maken. Zo wordt afval verwerkt tot grondstof voor iets nieuws.

Ga naar de campagne website

Trots op Drenthe! 

Ook in de toekomst willen we genieten van onze mooie leefomgeving. Dankzij en voor Drenthe maken we van afval nieuwe producten.

Afval is grondstof

Afval is een grondstof en dus cruciaal onderdeel van de circulaire economie. Minder afval creëren is natuurlijk altijd het meest duurzame, maar als je dan eenmaal afval hebt, dan is goed scheiden noodzaak. Alleen op die manier kan het als grondstof gebruikt worden. Daarom starten de Drentse gemeenten een gezamenlijke campagne. Samen hebben we het doel om zo weinig mogelijk restafval over te houden. En om dus zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken. 

Geef het door!

Goed gescheiden afval levert grondstoffen op. Met “Geef het door” roepen alle Drentse gemeenten hun inwoners op om mee te doen.

Samenwerking afvalscheiding

Alle Drentse gemeenten werken op alle beleidsterreinen samen. Dus ook op het gebied van afval. Uit die samenwerking is deze campagne ontstaan. Afval scheiden gaat in Drenthe de goede kant op. Zo is bijvoorbeeld de hoeveelheid (ongescheiden) restafval per inwoner per jaar gedaald van 224 kilogram in 2015 naar 159 kilogram in 2019. Daar heeft u als inwoner van Drenthe waarschijnlijk aan bijgedragen. We zitten in Nederland echter in de middenmoot als provincie. Het kan dus nog beter.

Samen afval scheiden

Doe ook mee: Samen houden we Drenthe schoon! Voor de toekomst van Drenthe. Voor de toekomst van onze leefwereld.

Betere recycling als doel

In ‘Geef het Door’ willen we aandacht besteden aan het achterliggend doel van afvalscheiding: de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren, om recycling daadwerkelijk te kunnen realiseren. Hierdoor kunnen de grondstoffen worden toegepast in nieuwe producten, zodat minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Om dat te bereiken, mogen ingezamelde grondstoffen geen vervuilend en verstorend afval bevatten.

Goed gescheiden afval wordt opnieuw gebruikt voor nieuwe materialen en producten. Zo geven we Drenthe door! Doe ook mee en zorg ervoor dat uw afval weer verwerkt wordt tot nieuwe grondstoffen.

Doe ook mee en geef het door!