Steenmarters

De steenmarter is een beschermd roofdier en verblijft graag in schuren, huizen, zolders, kelders, spouwmuren en onder de motorkap van auto’s. Op deze plekken kunnen ze veel schade en overlast veroorzaken. Geluidsoverlast, stankoverlast, het wegkrabben van isolatiemateriaal, het doorbijten van stroomkabels en zelfs het doorbijten van bougiekabels bij auto’s zijn vormen van overlast en schade die de steenmarter veroorzaakt. Kortom genoeg redenen om ze te weren en zorgen dat ze niet meer terugkomen.

 

Overlast voorkomen?
Beperk en voorkom de overlast of schade van de steenmarter door de volgende maatregelen te nemen:

  • Zorg ervoor dat de steenmarter niet binnen kan komen. Blokkeer daarom alle eventuele toegangswegen (ook hoger gelegen toegangswegen. De steenmarter beklimt zelfs bomen om in uw woning te komen).

  • Als u konijnen, kippen of andere kleine dieren heeft, zorg er dan voor dat de hokken ’s nachts goed afgesloten zijn, ook aan de bovenkant. De steenmarter voedt zich graag met deze dieren.

  • Voorkom schade aan uw auto door deze, indien mogelijk, in een garage te plaatsen. U kunt ook grote stukken gaas onder u auto leggen, zodra u hem parkeert. Of uw kabels beschermen met anti-marter spray. Deze spray biedt niet de garantie dat de marter wegblijft.

  • Herrie en lawaai (van bijvoorbeeld een hoogfrequente pieper) helpen maar tijdelijk tegen het verjagen van een steenmarter omdat hij meerdere schuilplaatsen heeft.

De plaagdierbestrijder helpt
Indien u overlast ondervindt van een steenmarter, kunt u het beste contact opnemen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), telefoon 0317-419660. Na de melding kan het KAD uw gemeente adviseren om actie te ondernemen. Als de gemeente hiertoe opdracht verleent aan Area, zal de plaagdierbestrijder u adviseren hoe de steenmarter kan worden geweerd uit uw huis, schuur of voertuig. Steenmarters mogen niet gedood worden, de plaagdierbeheersing bestaat uit advies en preventieve maatregelen.

Wat kost het?
Na opdrachtverstrekking door de gemeente is het advies van Area gratis. De kosten van de aan te brengen werende voorzieningen zijn wel voor uw rekening. U moet deze voorzieningen zelf (laten) aanbrengen.

Meer informatie
Neem voor informatie en/of advies bij overlast van steenmarters contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dieerplagen, telefoon 0317-419660,

 

Terug naar plaagdierbestrijding