Ratten

De bruine rat is de meest voorkomende rattensoort in Nederland. De lichaamslengte van een volwassen bruine rat gaat tot 30 cm, inclusief staart. De bruine rat komt onder andere voor in riolen. Je ziet ze op plaatsen met voedselaanbod, zoals plekken waar steeds overmatig vogels worden gevoerd en waar sportvissers aas achterlaten. Ook komt hij voor in slootkanten langs en nabij akkers. Hij is met name ’s nachts actief. De rat is een alleseter, hij lust bijvoorbeeld granen, groenten, fruit, vlees en vis.

 

Als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (ziekte van Weil, paratyfus en andere ziekten). Daarnaast veroorzaken ratten knaagschade aan verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen, kabels en isolatiematerialen.

Overlast voorkomen?
U kunt de overlast of schade van ratten beperken en zelfs voorkomen als u de volgende maatregelen neemt: 

  • Laat geen voedsel in en om uw woning slingeren.

  • Strooi geen brood voor de vogels, daar komen ook ratten op af.

  • Sluit vuilniszakken goed af.

  • Zet geen afval los naast de vuilniszak of huisvuilcontainer.

  • Dicht gaten en kieren in en om de woning.

  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.

Meer informatie
Neem voor informatie en/of advies bij overlast van ratten contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen via telefoonnummer 0317-419660.

 

Terug naar plaagdierbestrijding