Muizen

Muizen kunnen schadelijk zijn voor uw woning, ziekten overbrengen en de voorraadkast vervuilen. Reden genoeg om ze uit de woning te weren. Dat kan zonder het milieu te belasten. Gebruik liever geen gif; voorkomen dat muizenoverlast ontstaat is beter voor het milieu. Heeft u al muizen in huis? Dan zijn muizenvallen of levend vangen en elders loslaten een milieuvriendelijker alternatief voor gif.

 

Overlast voorkomen?
U kunt de overlast of schade van muizen beperken en zelfs voorkomen als u de volgende maatregelen neemt: 

  • Een gaatje van een halve centimeter is voor een muis al voldoende om binnen te komen! Plaats daarom voor ventilatieopeningen in de buitenmuren muizenroosters (bijenbekjes). Maak gaten en kieren in muren en vloeren dicht. Denk ook om de (water)afvoerbuizen in de keuken.

  • Berg voedsel goed op in bijvoorbeeld voorraadbussen.

  • Bewaar afval in gesloten bakken.

  • Ruim voerresten bij dierenverblijven altijd op.

  • Creëer geen schuilplaatsen voor muizen. Verwijder daarom (zwerf)afval en houd uw terrein en gebouw(en) netjes.

  • Een actief jagende kat kan muizenoverlast tegengaan, maar is geen garantie voor een muizenvrij huis.

Muizen zelf bestrijden
Heeft u al last van muizen, overweeg dan muizenvallen. Als u eventueel vergif gebruikt, pas dan op met kleine kinderen en huisdieren. Doe vergif in de speciaal daarvoor bedoelde bakjes en zorg voor voldoende lokaas per voerplaats om resistentie te voorkomen. Muizen kunnen ziekten en infecties overbrengen. Draag daarom handschoenen als u in aanraking komt met uitwerpselen of muizen en was uw handen grondig.

Meer informatie
Neem voor informatie en/of advies bij overlast van muizen op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur contact op met Area via telefoonnummer 0591 – 57 10 80 of via het reactieformulier.

 

Terug naar plaagdierbestrijding