Area stapt over op schonere GTL Fuel

28 mei 2021

Area werkt sinds jaren aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Hierin zetten we vanaf 1 juni 2021 een nieuwe stap: onze inzamelauto's en andere door brandstof aangedreven voertuigen gaan rijden op de schonere en veilige GTL Fuel. Daarmee stoppen we met het rijden op diesel.

Wat is GTL?
GTL staat voor Gas-to-Liquids en is een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Het is een product van onze leverancier Shell dat tientallen jaren heeft gewerkt aan het efficiënt omzetten van gas naar vloeibare brandstof. Vandaag de dag is GTL een volwaardige vervanger van diesel.

Voordelen
Het gebruik van GTL biedt vooral de gebruiker en de omstander voordelen: beduidend minder zwarte rook, geen stank, stiller en zuiniger. Dit komt omdat GTL Fuel schoner verbrandt dan conventionele diesel uit aardolie. GTL produceert hierdoor minder uitstoot (stikstofoxiden, NOx, zwaveloxiden, SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook (fijnstof).

Terug naar overzicht