Een beter klimaat door afvalscheiding

12 maart 2021

Door afval te scheiden dragen we aantoonbaar bij aan minder CO2-uitstoot. Dat levert direct winst op voor het klimaat. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek.

Minder CO2-uitstoot?
Levert het scheiden en recyclen van huishoudelijk afval minder CO2-uitstoot op? En zo ja, hoeveel? Die vragen stonden centraal in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van branchevereniging NVRD. Area is lid van deze vereniging.

Ja! (en dat is nu aangetoond)
Het antwoord op de eerste vraag is: ja! De scheiding en recycling van huishoudelijk afval draagt in behoorlijke mate bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. Vooral de scheiding en recycling van textiel, kunststoffen en aluminium verpakkingen (zoals blik) hebben een positief klimaateffect.

Zo levert de recycling van elke ton textiel tot maximaal 2,7 ton vermeden CO2-emissie op in vergelijking met verbranding. De CO2-winst bij materialen van biotische oorsprong, zoals gft-afval, is minder groot maar nog steeds gunstig voor de vermindering van andere milieueffecten zoals vermesting en biodiversiteitsverlies.

Impact van ons gedrag
Het onderzoek toont hiermee aan dat de impact van ons eigen afvalgedrag groot is. "Door minder te consumeren én door de producten en verpakkingen die we gebruiken te scheiden, dragen we actief bij aan een beter klimaat. Met de kentallen uit dit onderzoek kan het effect van ons gedrag nu berekend worden. Dat is vooral voor gemeenten, afvalbedrijven en klimaatprofessionals heel waardevol: zij kunnen nu meten in hoeverre de afvalplannen bijdragen aan de klimaatdoelen van een gemeente of regio", zegt Alfride Groenewold, algemeen directeur van Area.

Een ruwe berekening op basis van de kentallen toont bijvoorbeeld aan dat alleen al de extra bronscheiding sinds 2014 van 700.000 ton afvalstoffen een potentiële besparing oplevert van ongeveer 500.000 ton aan CO2-equivalenten.

Over het rapport
Het rapport Klimaatimpact voor afvalverwerkingsroutes levert gemiddelde kentallen voor de klimaatimpact voor dertien soorten materialen die vrijkomen bij huishoudens. De onderzoeksgegevens bieden inzicht in het effect van de verschuiving van de verbranding naar de recycling van afvalstromen. Het rapport is opgesteld door CE-Delft in opdracht van de NVRD in het kader van het programma VANG-huishoudelijk afval.

Rapport Klimaatimpact van afvalverwerkingsroutes in Nederland

 


 

Terug naar overzicht