We gaan meer doen met minder plastic

23 januari 2020

Plastic is een veelzijdig product en we maken er volop gebruik van in ons dagelijks leven. Maar plastic is ook schadelijk voor het milieu. Daarom hebben meer dan 60 partijen in Nederland het Plastic Pact NL ondertekend. Een goede ontwikkeling, zo vindt ook Area.

Plastic Pact NL
Het Plastic Pact NL is een afspraak tussen de overheid, plastic toepassende en producerende bedrijven en andere partijen. Samen zetten zij zich in om het gebruik van plastic in 2025 met 20 procent te verminderen. Tegelijkertijd willen de bedrijven plastic zó maken dat het altijd te recyclen is. Daardoor kan van veel meer bestaand plastic een nieuwe verpakking of product worden gemaakt.

Waarom minder plastic?
De productie van plastic is bijna altijd schadelijk voor het milieu. De belangrijkste grondstof van plastic is namelijk aardolie, een fossiele brandstof die CO2-uitstoot oplevert bij verbranding. Ook worden er andere, schadelijke stoffen bij de productie gebruikt en er is sprake van waterverspilling en -vervuiling. Plastic dat als zwerfafval in de natuur belandt, is eveneens slecht voor het milieu.

Meer doen met minder plastic
Meer recycling en minder plastic dus, dat is waar het Plastic Pact NL voor staat. Ook moet plastic in 2025 vaker van biologisch materiaal worden gemaakt, zodat het gebruik van aardolie afneemt. Zo ontstaat minder plastic afval, minder CO2-uitstoot en dus een beter milieu. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage aan het Klimaatakkoord geleverd.

Over het Plastic Pact NL is kort een filmpje met meer uitleg gemaakt.

Terug naar overzicht