Inwoners Oldambt zijn kanjers in afvalscheiding

19 september 2019

Het scheiden van afval gaat inwoners in de gemeente Oldambt prima af. In 2018 werd per inwoner nog maar 152 kilo restafval ingezameld. Area is samen met Oldambt trots op deze mooie prestatie.

Dalende trend
Net als andere gemeenten wil Oldambt de hoeveelheid restafval fors verlagen. In 2018 is dat dus uitstekend gelukt: in 2014 werd nog 277 kilo restafval in de grijze container gedaan, nu wordt hiervan al 125 kilo gescheiden ingeleverd door inwoners. Als het aan de gemeente ligt, zet die trend zich door. Daarmee komt ook de ambitie van het landelijke Uitvoeringsprogramma VANG binnen handbereik: 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75 procent afvalscheiding in 2020.

Diftar, PMD-container en Kringloopwagen
In Oldambt is in 2015 gekozen voor diftar. Dit is het tariefdifferentiatiesysteem waarbij huishoudens per keer en/of per kilo betalen voor de inzameling van hun restafval. Om het inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken, beschikken zij inmiddels ook over een PMD-container voor plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons. Daarnaast zijn in de gemeente extra verzamelcontainers voor glas en papier geplaatst en wordt door de Kringloopwagen een retourstoffenroute gereden. Hierbij kunnen inwoners textiel, metaal, kleine elektrische apparaten, frituurvet en olie, harde kunststoffen, speelgoed en boeken aan de weg zetten.

Winst voor iedereen
Dat al die waardevolle grondstoffen in Oldambt niet meer in de grijze container belanden, is winst voor iedereen: meer recycling en minder vernietiging van herbruikbare grondstoffen is beter voor het milieu en de portemonnee. Wij kijken samen met Oldambt uit naar de resultaten van 2019. Ondertussen blijven wij als regionaal afvalbedrijf het groente-, fruit- en tuinafval, het PMD (in samenwerking met Virol) en het overgebleven restafval met veel genoegen voor Oldambt inzamelen. Op naar de 100 kilo!

Terug naar overzicht