Samenwerking in NICE leidt tot circulaire projecten in de regio

14 mei 2019

Area is trotse partner van NICE, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. NICE is aanjager, kennisexpert, adviseur, verbinder, netwerker en ondersteuner van diverse circulaire projecten in Drenthe en Groningen.

Circulaire projecten
In de afgelopen jaren zijn diverse projecten opgestart, waarbij vele partijen met elkaar samenwerken: ondernemers, bouw-, productie- en energiebedrijven, woningcorporaties, afvalbedrijven, kennisinstellingen en gemeenten. NICE geeft advies, brengt expertise in, doet onderzoek, zet scholingsprogramma's op, verbindt partijen met elkaar tijdens evenementen en biedt ondersteuning tijdens de realisatie.

In de afgelopen jaren zijn onder meer de volgende projecten opgestart:

Assen Havenkwartier
Bouw van een circulaire woonwijk met honderd woningen, met focus op hergebruik van bouwmaterialen. NICE startte in mei 2018 een NICE HUB, een atelier bij de Ondernemersfabriek Drenthe. De focus ligt op verkenning van urban mining, hergebruik van casco's en bouwelementen en het betrekken van maatschappelijke organisties en kennis- en onderwijsinstellingen.

Meppel circu+leert
Meerjarenprogramma van NICE langs drie hoofdlijnen: de gemeente als circulair rolmodel, versterking van circulaire stadspraktijken en borging van kennis en ervaring als hotspot circulaire economie in Meppel. NICE deed onderzoek en bracht expertise in voor circulair bouwen, organiseerde een 'Circular Diner' en zette zichzelf als hotspot op de kaart tijdens de NICE|EXPO.

Meppel bouw circulair
Expeditie van diverse partijen die leidt tot de realisatie van vijftien duurzame woonhuizen, bestemd voor sociale huur. Het project is een ontdekkingsreis naar een toekomstbestendige Drentse bouweconomie.

Drenthe woont circulair
Bundeling van kennis, kunde en ervaring op het gebied van circulair bouwen voor een aantal proefprojecten. NICE vezorgde het scholingsprogramma 'Circulair Bouwen en Wonen' en hielp de beoogde leergemeenschap organiseren volgens het principe van een Community of Learners. Doordat studenten van de bij NICE aangesloten kennisinstellingen doorlopend zijn betrokken, is een broedkamer voor verschillende innovaties in de regio ontstaan: technisch, sociaal, economisch, ecologisch, juridisch en meer.

Volta 2020
Circulair slopen, renoveren en nieuwbouwen voor het Alfa-college te Hoogeveen, door het circulair aanbesteden van een circulair ontwerp, circulaire realisatie en circulair beheer van het nieuwe gebouw. NICE deed onderzoek naar referentieprojecten alsook naar een materialenpaspoort van het huidige complex. Vervolgonderzoek richt zich op het ontwikkelen van een praktijkinstrument voor circulair ontwerpen en de herbruikbaarheid van de materialen die tijdens de sloop vrijkomen voor de nieuwbouw van de school en daarbuiten.

Gasunie goes circular
Ontwikkeling van een vernieuwend kantoorconcept, passend bij de bedrijfsvisie van Gasunie en de huidige tijdsgeest. NICE nam deel aan de opzet van een plan van aanpak voor de uitvraag en ondersteunde de uitwerking van de pilotfase met kennis over circulair ontwerpen. Daarnaast zette NICE haar netwerk in voor beeldvorming van een circulaire kantoorinrichting.

GRO-HUB
Ontwikkeling van een vernieuwende milieustraat in de vorm van een circulariteitshub. Een afvalvrij Groningen in 2025 en het opwaarderen van afvalstromen naar producten zijn de uitgangspunten. NICE deed onderzoek naar concrete mogelijkheden van het ontwerpen en ontwikkelen van producten uit afvalstromen, voor toepassing in de openbare ruimte.

Zerknike GREEN campus
Het verwaarden van koffiedik door de bouw van een lokale oesterzwammenkwekerij op de campus aan Zernikelaan 17. In dit concept creëert de kwekerij niet alleen waarde uit afval maar wordt ook bewustwording tot stand gebracht door de opzet van een informatiecentrum. Bij de bouw hiervan is ook hergebruik van materialen het uitgangspunt. NICE onderzocht welke materialen op hoogwaardige wijze ingezet kunnen worden in het ontwerp en de realisatie van de oesterzwammenkwekerij inclusief informatiecentrum.

Lees meer over de activiteiten van NICE of volg NICE op Facebook.

Terug naar overzicht