Area publiceert magazine over circulaire economie in het noorden

13 mei 2019

Een sterke focus op hergebruik van grondstoffen verstevigt de regionale economie. In ons in mei 2019 gepubliceerde magazine over de circulaire economie vertellen we daarom over kansen, visies en ontwikkelingen rond het hergebruik van grondstoffen in de regio.

Aanjager van verduurzaming
Area is de professionele Drentse inzamelaar van afval en grondstoffen. Op efficiënte wijze brengen we voor gemeenten grondstoffen terug in de keten. Tegelijkertijd leveren we een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming en de economische versterking van onze regio. Dat doen we onder andere door samen met partners aan te sluiten bij bestaande netwerken. En het initiatief te nemen in de vergroting van het aandeel herbruikbare grondstoffen.

Regio gezamenlijk belang
De regio, dat is wat ons bindt in de omslag naar een circulaire economie, en dat is waar Area zich sterk voor maakt. Er zijn al veel stappen gezet maar er liggen nog veel kansen die we op kunnen pakken. En dan vooral: samen.

Lees ons magazine AREA, aanjager van de circulaire economie in het noorden

Het magazine werd uitgereikt tijdens het Feest van de circulaire economie op dinsdag 14 mei 2019 in De Harmonie in Leeuwarden. Area was trotse partner van dit avondvullende programma met een duurzaamheidsmarkt en theatershow die bezoekers de visie van Wubbo Ockels liet beleven.

Terug naar overzicht