Versnellingshuis Circulaire Economie biedt kansen voor bedrijven

30 maart 2019

We willen toe naar een economie waarin afval niet langer bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Met de oprichting van het Versnellingshuis Circulaire Economie willen de samenwerkende partijen een flinke slinger aan het wiel geven.

Versnellingshuis Circulaire Economie
Het Versnellingshuis Circulaire Economie werd in februari 2019 geopend en is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MVO Nederland, MKB Nederland, RVO en Nederland Circulair. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Ambitie Versnellingshuis
De ambitie van het Versnellingshuis is om jaarlijks tweehonderd ondernemers te voorzien van tips, contacten en kennis waardoor zij met nieuwe businessmodellen, producten en diensten een belangrijke stap kunnen zetten richting de circulaire economie. De omslag naar de circulaire economie kost immers geld en vereist samenwerking tussen partijen in de keten. Daarom wil VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer dat de overheid meer geld steekt in het stimuleren van de circulaire economie.

Tegelijkertijd focust het Versnellingshuis op het starten van drie tot vijf doorbraakprojecten per jaar. Daarnaast wil het Versnellingshuis regionale projecten van de grond tillen. Voorbeelden zijn een proeffabriek voor de chemische recycling van plastic en een proeffabriek voor de recycling van textiel.

Recyling luiers in Drenthe
In Drenthe verkennen Area en de twaalf gemeenten samen de vraag hoe luiers verantwoord kunnen worden gerecycled voor geheel Drenthe. Als ook luiers uit het restafval kunnen worden gehouden, kunnen meer waardevolle grondstoffen worden behouden in plaats van vernietigd. Daarmee zou de hoeveelheid restafval per jaar verder dalen, passend bij de doelstellingen van de gemeenten.

Bron: VNO-NCW

Terug naar overzicht