Area wil vaart maken met de omslag van afval naar grondstoffen

10 januari 2019

We staan voor de uitdaging om nog veel meer grondstoffen uit het restafval te halen. Op dit moment treffen we bijvoorbeeld nog teveel verpakkingsglas, papier, plastic verpakkingen, blik, drankenkartons, textiel en groente-, fruit- en tuinafval aan in het restafval. Die grondstoffen worden niet of nauwelijks gerecycled en veroorzaken daarmee een serieuze milieu-impact.

Voorbeeld: textiel
Een voorbeeld is textiel. De productie en verwerking van textiel heeft een grote impact op het klimaat en vereist veel energie. Gemeenten, afval- en recyclingbedrijven zamelen textiel al jarenlang apart in, maar versleten textiel en kleding die niet direct opnieuw gedragen kan worden verdwijnt in het restafval of in een onoverzichtelijke keten van recyclebedrijven. Uiteindelijk wordt versleten textiel maar beperkt hergebruikt.

Om tot goede herwinning en benutting van gebruikte textielvezels te komen, is nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig. Dat vraagt om samenwerking. Wanneer partijen in de keten hun kennis en volumes bundelen en samen nieuwe inzamel- en verwerkingstechnieken (laten) ontwikkelen, kunnen we werkelijk een stap zetten naar een duurzame leefwereld.

Focus op samenwerking
Het is de missie van Area om gemeenten maximaal te ondersteunen in deze omslag van afval naar grondstoffen. Ook willen we initiatieven ontwikkelen waarmee de regio nieuwe, circulaire kansen creëert. Daarom nemen we deel aan diverse samenwerkingsverbanden en kijken we hoe we samen met andere partijen meer vaart kunnen maken.

In Friesland is de Vereniging Circulair Friesland opgericht, met als motto: doen! Lees er hier een artikel over.

Terug naar overzicht