In 2019 laten we samen zien wat er in afval zit!

4 januari 2019

We staan in een nieuw jaar met veel mooie kansen voor Noord-Nederland. De omslag van afval naar grondstof speelt daarin een belangrijke rol.

Groene en schone leefomgeving
Nog meer scheiding en inzameling van grondstoffen zorgt ervoor dat we met elkaar waarde creëren in de regio. Denk aan behoud van de eeuwenoude Noord-Nederlandse landschappen en aan een duurzame, schone leefomgeving.

Economische groei
Een betere scheiding van grondstoffen biedt ook economische kansen voor de regio. Groei van de deel-, leen-, hergebruik- en recycle-economie leidt immers tot nieuwe bedrijvigheid en extra banen. Daar heeft iedereen in Noord-Nederland profijt van.

In 2019 willen we kortom een stap dichter bij de omslag naar een circulaire economie komen. Area zet zich daar als overheidsgedomineerd afvalbedrijf en samenwerkingspartner maximaal voor in.

Samen laten we zien wat er in afval zit!

Wij wensen u alle goeds voor 2019.

Terug naar overzicht