Samen op weg naar een circulair Drenthe

20 november 2018

De omslag naar een circulaire economie in Drenthe is belangrijk. Een circulair Drenthe minimaliseert de effecten van klimaatverandering en draagt bij aan de bescherming, het herstel en de ontwikkeling van de prachtige natuur en prettige leefomgeving in Drenthe. Die transitie bevindt zich nog in de pioniersfase en brengt grote opgaven met zich meer. Maar de omslag naar een circulair Drenthe biedt ook economische en sociaal/maatschappelijke kansen voor de regio. Area wil deze kansen helpen benutten.

Roadmap Circulaire Economie
Area is een van de partijen die de Roadmap Circulaire Economie van de provincie Drenthe ondersteunen. In deze roadmap schetst de provincie hoe zij gaandeweg stappen wil zetten in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

Aanjagen en verbinden
Vanuit onze missie om gemeenten maximaal te ondersteunen in hun strategische doelstellingen focussen we op de omslag van afval naar grondstoffen. Naast onze expertise in de inzameling van grondstoffen en de reiniging van het openbaar gebied willen we regionale initiatieven aanjagen en partijen hierin verbinden.

Daarnaast richten we ons op het verkennen en sluiten van samenwerkingsverbanden. Daardoor kunnen we een hoogwaardige recycling van grondstoffen garanderen en recycling en hergebruik verder ontwikkelen. Platforms waarin we nauw samenwerken met andere afvalbedrijven, overheden, ondernemers en kennisinstellingen zijn het noordelijk innovatielab NICE, Combinatie Oost en Markerein.

Doen, leren en ontwikkelen
Net als de provincie Drenthe willen we actief pionieren en experimenteren in de omslag naar een circulair Drenthe. We willen doen, leren en ontwikkelen. Wilt u meer weten over onze aanpak, expertise en projecten? Neem dan contact op met het directiesecretariaat van Area via telefoon 0591 571080.

Terug naar overzicht