Samenwerking voor meer en betere recycling van verpakkingen

8 november 2018

Op 6 november heeft Area samen met zeven andere (overheidsgedomineerde) afvalorganisaties een contract getekend waardoor meer plastic verpakkingen, blik en drinkpakken gerecycled kunnen worden, op een hoogwaardiger manier. De samenwerking leidt ook tot kostenbesparingen en vermindering van de CO2-uitstoot.

Door de invoering van PMD-containers en goede voorlichting aan burgers is de hoeveelheid ingezamelde verpakkingen flink gestegen. Om de verwerkingscapaciteit te garanderen én een vermindering van kosten en milieudruk te realiseren, hebben zeven afvalorganisaties de handen ineen geslagen. Dit zijn HVC, Midwaste en de bedrijven verenigd in de Combinatie Oost (Area, AVU, Circulus-Berkel, GAD en ROVA). Gezamenlijk hebben zij de sortering en recycling van hun PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) aanbesteed.

Voordelen voor 250 gemeenten
De komende vier jaar (met optie tot verlenging) zijn SUEZ en Tönsmeijer verantwoordelijk voor de sortering en recycling van het PMD uit de 250 gemeenten die de zeven afvalorganisaties vertegenwoordigen. Hiertoe behoren ook de Area-gemeenten. Tönsmeijer zal een nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle bouwen, die naar verwachting eind 2019 gereed is. Verder wordt gebruik gemaakt van de bestaande installatie van SUEZ in Rotterdam. Ook de onlangs geopende kunststofsorteerinstallatie van HVC, Midwaste en Omrin in Heerenveen is in de gunning betrokken.

Meer en hoogwaardiger recycling
De samenwerkende afvalorganisaties streven samen naar meer en een hoogwaardiger recycling van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Het behouden en benutten van deze waardevolle grondstoffen is het hoogste doel. Gezamenlijk kunnen zij daar beter op sturen en tegelijkertijd inzetten op verbetering van de kunststofketen.

Vermindering kosten en CO2-uitstoot
Zo focussen de afvalorganisaties met de aanbesteding gezamenlijk op de hele keten: inzameling, overslag en transport, sortering en vermarkting. Met de aanbesteding kunnen nu meer plastic verpakkingen worden gerecycled in Nederland. Door de samenwerking ontstaat ook een logistiek voordeel: vanuit één centraal regiekantoor worden de ingezamelde verpakkingen voortaan verdeeld over de sorteerinstallaties in Rotterdam (SUEZ), Zwolle (Tönsmeier) en Heerenveen (Omrin, HVC en Midwaste). Hiermee worden ruim 750.000 transportkilometers bespaard en wordt de de CO2-uitstoot met één miljoen kilo verminderd. Area is verheugd met de samenwerking in de aanbesteding en de voordelen die dit oplevert voor haar gemeenten.

Prikkel aan producenten
Met de samenwerking geven de afvalorganisaties ook een prikkel aan de markt om meer en betere producten te ontwikkelen met gerecycled plastic.

Terug naar overzicht