Een helder beeld over 2019

Jaarverslag Area Reiniging N.V.

Download jaarverslag

Sterk en Vitaal

Area zet zich actief in om de omslag van afval naar grondstoffen te versnellen. Door het aanmoedigen, adviseren en maximaal ondersteunen van gemeenten en hun inwoners willen we nog meer groente- en fruitafval, tuinafval, papier, textiel en plastic verpakkingen apart van het restafval inzamelen. En zo meer herbruikbare grondstoffen efficiënt terugbrengen in de keten.

Ook in 2019 was dit de visie die ons motiveerde om voortdurend stappen te nemen samen met onze opdrachtgevende gemeenten én samen met ons netwerk. Vanuit onze uitvoerende rol, met aandacht voor efficiency, ondersteunen we onze gemeenten in hun aansprekende ambities rondom de van-afval-naar-grondstof-omslag

Opvallend in 2019

Een paar van de kleine en grote stappen die we in 2019 wisten te zetten:

  • Ongewijzigd continueren van dienstverlening ondanks een grootschalige en ingrijpende brand.
  • Ondanks voornoemde brand een positief resultaat over 2019 dat volledig is uitgekeerd ten gunste van onze aandeelhouders.
  • Uitbouwen van samenwerking met Omrin Friesland om vanuit gemeenschappelijke visie en daadkracht sneller nieuwe grondstofketens in het Noorden te sluiten.
  • Verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering: zelfvoorzienend in eigen energiebehoefte, modern materieel waarmee een pilot op duurzame diesel is gestart.

Kostenbeheersing: netto doorbelaste bedragen al jaren constant

Area heeft ondanks uitbreiding van de diensten en 10 jaar prijsindexatie toch de doorbelaste kosten naar de Gemeenten nagenoeg gelijk weten te houden.

Ontwikkeling kosten per aansluiting
  2019 2015 2011 2006
Coevorden 219 218 207 212
Emmen 191 203 199 209
Hoogeveen 199 206 202 206

 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is de jaarrekening 2019, na een inhoudelijke behandeling, door de aandeelhouders vastgesteld. Daarbij heeft de AVA de directie decharge verleend voor het in 2019 gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor het in 2019 gevoerde toezicht. De AVA heeft besloten om, net als vorig jaar, het volledige netto jaarresultaat uit te keren aan haar aandeelhouders.

Duurzaamheid verankerd in ons DNA

Onze definitie van duurzaamheid gaat verder. Verder dan door ons ingezameld afval als grondstof beschikbaar maken. Verder dan onze ambitie om onze bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal te maken. We voelen het als onze verantwoordelijkheid om óók duurzaam te acteren als betrokken werkgever, ketenpartner en toeleverancier in de regio.

Verantwoordelijk werkgever

Area is een stabiele werkgever voor een kleine tweehonderd mensen in de regio, die we naast baanzekerheid kansen geven om zicht te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met onze eigen Area Academy of in ons Sorteercentrum voor computers en printers waar we medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen geven.

Initiërend ketenpartner

In ons voortdurend streven om grondstofstromen te optimaliseren, zoeken we verbinding. En nemen we het initiatief tot samenwerking. Met grote partijen als Virol, Omrin en Rova bijvoorbeeld. Maar ook met lokale partners zoals Janssen en Zuidema uit Hoogeveen.

Dat levert niet alle veel circulair resultaat op, maar gezamenlijk weten we ook nog eens de verwerkingskosten van ons afval terug te brengen.

Betrouwbare toeleverancier

Area bedient in de regio Coevorden, Emmen, Hoogeveen meer dan 2.000 zakelijke klanten. Met daaronder veel lokale zorginstellingen en technische bedrijven. Onze betrouwbaarheid en flexibiliteit is juist bij deze klantgroepen van wezenlijk belang voor de continuïteit van hun bedrijfsprocessen. Wij zorgen dat ze altijd op ons kunnen bouwen.

SOCIAAL | VERBONDEN | DUURZAAM | LOKAAL | BETROKKEN | BETROUWBAAR

Volledig jaarverslag

Graag presenteren wij u het jaarverslag van Area Reiniging over 2019. In deze digitale uitgave worden de belangrijkste financiële, sociale en duurzame kengetallen van Area gepresenteerd.