Afvalstoffenverordeningen gemeenten

In de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen wordt jaarlijks een afvalstoffenverordening vastgesteld. Dit is een gemeentelijke verordening op de heffing en de inning van de afvalstoffenheffing. Op onze site kunt u de afvalstoffenverordeningen ter informatie downloaden.

De afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Coevorden vindt u hier.

De afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Hoogeveen vindt u hier.

De afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Emmen vindt u hier.