Samen werken aan groene en slimme programma's

25 augustus 2021

Area maakt deel uit van verschillende (kennis)netwerken. Dat doen we om samen met andere partijen in de regio groene en slimme programma's op te zetten en te ondersteunen. Zo dragen we bij aan het robuust en toekomstbestendig maken van de ecosystemen in de regio.

Wat is een ecosysteem?
Een ecosysteem omvat alle planten en dieren in een bepaald gebied alsook de fysieke elementen zoals zonlicht, bodem, water en lucht. De mens is grotendeels afhankelijk van ecosystemen. Gezonde ecosystemen zijn in balans, maar door een toenemende uitstoot van broeikasgassen staan veel ecosystemen onder druk.

Het Drentse innovatie- en kennisecosysteem in beeld
De Provincie Drenthe wil de kennisclusters die actief zijn in de Drentse ecosystemen helpen zich te ontwikkelen en beter te functioneren, zodat zij ook in de toekomst goed uitgerust zijn om bij te dragen aan innovaties en het verdienvermogen van Drenthe. Daarom is onlangs een verkenning naar de meest in het oog springende kennisclusters in de Drentse ecosystemen uitgevoerd. In het rapport worden de partners binnen de verschillende kennisclusters in beeld gebracht. Ook maakt de verkenning duidelijk wat de sterktes, kansen en uitdagingen zijn voor het robuust en toekomstbestendig maken van de huidige Drentse ecosystemen.

Bijdragen aan versterking
Area is een van de partners die actief wil bijdragen aan die gewenste versterking. Dat doen we door onze eigen uitstoot onder de loep te nemen en te beperken waar dit kan en door deel te nemen aan verschillende kennisnetwerken. Samen met andere partijen dragen we zo bij aan de opzet en uitvoering van groene en slimme programma's.

Kennisnetwerken
Area maakt bijvoorbeeld deel uit van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, afgekort tot N.I.C.E.. Ook werkt Area samen met alle Drentse gemeenten in de ambtelijke studiewerkgroep Markerein.

Terug naar overzicht