Handreiking afvalbeleid gemeenten

22 juli 2021

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft branchevereniging NVRD een objectieve en feitelijke Handreiking afvalbeleid gemeenten opgezet. Onderaan dit bericht is de downloadlink naar de handreiking te vinden.

Gemeentelijk afvalbeleid
Nederland is binnen Europa een van de koplopers in recycling. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen om het doel dat de Rijksoverheid heeft gesteld te halen: Nederland volledig circulair in 2050. Het gemeentelijk afvalbeleid speelt hierin een belangrijke rol.

Handreiking afvalbeleid gemeenten
Omdat lokale politieke partijen juist in de zomer van 2021 werken aan hun definitieve verkiezingsplannen, heeft de NVRD een objectieve handreiking met vooral feitelijke informatie opgesteld over de mogelijkheden van de inrichting van gemeentelijk afvalbeleid.

In de handreiking worden de landelijke doelstellingen beschreven en wordt weergegeven met welke instrumenten en prikkels gemeenten kunnen sturen op vermindering van de hoeveelheid restafval. Ook wordt specifiek ingegaan op enkele concrete (no regret) maatregelen en worden de afwegingen rondom bron- en/of nascheiding grafisch weergegeven in een infographic.

Meerdere wegen naar Rome
In de handreiking wordt geen specifiek standpunt ingenomen. Er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden en elke weg kent zijn eigen karakteristieken, net als elke gemeente.

Download

Terug naar overzicht