In Emmen wijzigt de afvalinzameling per 1 september 2019

12 augustus 2019

Voor inwoners van de gemeente Emmen wijzigt de inzameling van restafval en groente-, fruit- en tuinafval per 1 september 2019. Dit kan betekenen dat wij uw containers op andere dagen legen.

Woont u in een appartementengebouw en maakt u gebruik van verzamelcontainers? Dan is de wijziging niet voor u van toepassing.

Wat verandert er?

  • Uw grijze container voor restafval wordt vanaf 1 september één keer per drie weken geleegd. Dit was eens per twee weken.
  • Uw groene container voor groente-, fruit- en tuinafval wordt voortaan in de maanden december t/m maart één keer per vier weken geleegd. In de andere maanden blijft dit eens per twee weken.

Waarom?
Net als alle andere gemeenten in Nederland moet Emmen voldoen aan de doelstelling om maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Nu is dit nog ruim het dubbele: 204 kilo.

De belasting van de Rijksoverheid op de verbranding van restafval wordt steeds hoger. Dit jaar stijgt deze belasting met 150%. Om de kosten voor inwoners niet te verhogen, moeten we zoveel mogelijk afval scheiden. Het is zonde om grondstoffen die hergebruikt kunnen worden te verbranden, zoals glas, groente-, fruit- en tuinafval, plastic, metalen verpakkingen en drankenverpakkingen, textiel en oud papier. Als dit bij het restafval in de grijze container zit, wordt het verbrand. Dit kost veel geld en is ook slecht voor het milieu.

In de wintermaanden is er weinig aanbod van tuinafval, daarom zamelen we in deze maanden minder vaak in.

Afvalkalender
Wilt u weten wanneer wij uw containers legen? Download dan de app Area Afval voor uw persoonlijke afvalkalender. U kunt ook uw digitale afvalkalender downloaden van onze website.

Voor 2020 ontvangt u geen papieren afvalkalender meer. Deze kunt u vanaf eind december eveneens downloaden op onze website of vinden in de app.

Meer informatie
Op de website afvalscheidtumee.nl vindt u de meest gestelde vragen en praktische tips voor het scheiden van afval.

Terug naar overzicht