'Alleen door samenwerking kunnen we de regio verduurzamen en versterken'

22 mei 2018

Op vrijdag 18 mei vond in de raadszaal van het Drents Museum in Assen de informatiemiddag plaats over de ontwikkeling van de circulaire economie in Groningen en Drenthe.

Groei van de circulaire economie in Groningen en Drenthe vereist samenwerking tussen gemeenten, afval-, kringloop- en recyclebedrijven, kennisinstellingen en burgers. Dat was de belangrijkste conclusie van de informatiemiddag, die door Milieudienst Groningen, Virol en Area was georganiseerd. Door samenwerking kunnen onder andere grondstoffen worden behouden in de regio. Dit leidt tot kennisontwikkeling, innovatie, nieuwe duurzame economische activiteiten en nieuwe (sociale) banen in beide regio's.

Onderzoek Noord-Nederland Circulair
De middag startte met een presentatie van KNN Advies over de uitkomsten van ‘Noord-Nederland Circulair’, het onderzoek naar grondstoffen van waaruit circulaire kansen te behalen zijn. Hieruit bleek dat 59% van het afval gescheiden wordt ingezameld in Noord-Nederland, maar dat veel waardevolle grondstoffen de regio verlaten. Om grondstoffen in de regio te behouden, moeten langere ketens worden gebouwd. Daar is samenwerking voor nodig. Het onderzoek benoemt kantelpunten en transitiepaden waarop de partijen met elkaar kunnen inzetten. Twee belangrijke transitiepaden zijn de terugwinning van cellulose en plastic verpakkingen.

Vervolgens lieten de drie organiserende partijen vanuit de eigen praktijk hun licht schijnen op de kansen van de circulaire economie.

Virol: E-waste
Zo vertelde Virol over de aanpak en resultaten van het e-waste-project. Door de verdere sortering van de AEEA-stroom (Afgedankte Elektronische en Elektrisch Apparaten) op te pakken en in te richten op  twee locaties (Scheemda en Emmen), in samenwerking met zo'n twintig gemeenten en Area, worden waardevolle grondstoffen gerecycled, ontstaat minder restafval, gaan vroegtijdig schoolverlaters en langdurig werklozen weer een opleiding volgen en/of vinden zij bij het e-wasteproject een leerwerkplek.

Area: Van Afval Naar Grondstofoplossingen
Area liet in een filmpresentatie zien waarom regio's als Noord-Nederland niet langer kunnen wachten met het ontsluiten van meer regionale kringlopen. Aan de hand van een zestal oplossingen vertelde Area hoe gemeenten dit samen met diverse partijen in de keten kunnen doen. Voorbeelden zijn de aanleg van mini-milieustraten in wijken en dorpen, de inzameling van grondstoffen als PMD bij zowel laagbouw als hoogbouw, de invoering van de BESTgoed-zak (Boeken, Elektronische apparaten, Speelgoed, Textiel) of de opzet van een regionaal textielsorteercentrum.

Milieudienst: proef latex en proef rijden op waterstof
Milieudienst Groningen presenteerde de opzet en de resultaten van de proef in de lokale recycling van latexverf. Resten verf, die als klein chemisch afval (KCA) door burgers worden ingeleverd op de milieustraat, worden aangeboden in nieuwe verpakkingen in lokale kringloopwinkels. Hiermee blijft de latex in de regio, wordt bespaard op verwerkingskosten en breidt de kringloopwinkel haar assortiment uit voor een breed publiek. Gouden tip van de Milieudienst is dat bij de opzet van een duurzaamheidsproject de financiën niet in eerste instantie het uitgangspunt zijn. "Kijk niet direct naar geld, maar kijk hoe je samen met andere partijen verduurzaming kunt realiseren." Een tweede pilot die de Milieudienst heeft opgezet, is het rijden op waterstof in plaats van fossiele brandstoffen als diesel of gas. Inmiddels rijden enkele (inzamel)auto's en een veegmachine op waterstof in de regio Groningen.

Interview Agnes Mulder
Agnes Mulder, Tweede Kamerlid van het CDA en woordvoerster op gebied van Economie en Klimaat (waaronder circulaire economie), beantwoordde vragen over de omslag naar de circulaire economie. Agens Mulder: "De overheid kan actief sturen op verduurzaming van de regio, bijvoorbeeld door in aanbestedingen waarde toe te kennen aan een circulaire productie, verwerking of dienstverlening. Maar dat moet verder gaan dan hobbyisme. Mijn indruk is dat in Noord-Nederland een aantal koplopers zijn die al op een geweldige manier circulair produceren en werken, maar de regio kan nog wel een paar tandjes bij zetten. Dat vereist verandering van mindset. Als 30% van de CO2-reductie kan voortkomen uit de circulaire economie en als we daarmee de armoede kunnen verminderen, ook in Noord-Nederland, dan moet de regio daar alles op inzetten."

 

Terug naar overzicht